duchowy


duchowy
1. Duchowy ojciec
a) «wychowawca, mistrz»: (...) jest on nie tylko bardzo wysoko ceniony, lecz stał się także w dużej mierze ojcem duchowym młodego pokolenia prozaików (...). P. Kuncewicz, Agonia.
b) «inicjator, patron jakiegoś przedsięwzięcia»: Ojcem duchowym buntu był niejaki Purwid, emerytowany kapitan artylerii (...). M. Ławrynowicz, Diabeł.
2. Duchowy przywódca, wódz «osoba wywierająca decydujący wpływ moralny lub intelektualny na jakąś jednostkę lub zbiorowość»: Stawał się też coraz bardziej znanym przywódcą duchowym, który porywał za sobą rzesze Indian. Z. Teplicki, Indianie.
Kalectwo duchowe zob. kalectwo 1.
Pokarm duchowy, strawa duchowa zob. pokarm.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • duchowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, duchowywi {{/stl 8}}{{stl 7}} odnoszący się do sfery psychicznej, wewnętrznej człowieka: umysłu, myśli, uczuć itp.; niematerialny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Świat duchowy. Kultura duchowa. Dobra duchowe. Przeżycia… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • duchowy — duchowywi 1. «dotyczący ducha umysłu, myśli, uczuć, odnoszący się do życia psychicznego, wewnętrznego; intelektualny, kulturalny, moralny, uczuciowy; niematerialny» Rozwój duchowy. Spokój duchowy. Kultura duchowa. Równowaga, siła, wartość duchowa …   Słownik języka polskiego

  • duchowy przywódca — {{/stl 13}}{{stl 7}} człowiek o dużym autorytecie, który, głosząc swoje poglądy, wpływa na postawy, czyny określonej grupy lub na przebieg jakichś wydarzeń : {{/stl 7}}{{stl 10}}Duchowy przywódca narodu, zrywu niepodległościowego, kierunku w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • duchowy pokarm — {{/stl 13}}{{stl 7}} coś, co zaspokaja potrzeby intelektualne i kulturalne człowieka, np. literatura, muzyka, film, teatr {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przywódca — Duchowy przywódca zob. duchowy 2 …   Słownik frazeologiczny

  • wódz — Duchowy wódz zob. duchowy 2 …   Słownik frazeologiczny

  • ojciec — Być komuś ojcem i matką «wychowywać kogoś, zastępować mu rodziców»: Sab, ty wiesz, jesteś moim ojcem i matką, ja i moja rodzina żyjemy w twoim cieniu. W. Żukrowski, Tablice. Cały ojciec zob. cały 3. Duchowy ojciec zob. duchowy 1. Nie ucz ojca… …   Słownik frazeologiczny

  • pokarm — duchowy, strawa duchowa, pokarm dla ducha «to, co zaspokaja potrzeby intelektualne i kulturalne, np. literatura, muzyka, teatr»: (...) ten świat zatracony wydawał mi się dziki i zupełnie jakby już nie osiągalny – a przecież nawet pamięć o nim… …   Słownik frazeologiczny

  • guru — m ndm rel. «w hinduizmie: mistrz, przewodnik duchowy cieszący się wielkim szacunkiem i uznaniem; później także przywódca wielu sekt hinduskich» przen. «mistrz, przewodnik duchowy, autorytet moralny» Współczesny naukowiec nie jest kapłanem ani… …   Słownik języka polskiego

  • przywódca — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos VIIIa, lm M. przywódcacy {{/stl 8}}{{stl 7}} osoba stojąca na czele grupy, kierująca, dowodząca innymi; wódz, dowódca, lider : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przywódca wojskowy, duchowy. Przywódca narodu, spisku, partii, opozycji …   Langenscheidt Polski wyjaśnień